Softball Americas Qualifier

25/08/2019 - 01/09/2019

@wbsc   #Softball #RoadtoTokyo  

CAN

Softball Americas Qualifier - Official Payoff

A組

球隊 2018 排名 2017 排名
CAN 3 3
PUR 4 6
CUB 17 16
GUA 18 18
ARG 25 28
BAH 39 37

B組

球隊 2018 排名 2017 排名
MEX 5 7
BRA 14 13
VEN 16 17
DOM 19 24
PER 20 19
IVB 57 57

球隊排序依照目前年度排名

更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名